2/6/2018  Parsa Pages
 

کافی $۱ به مدت یک ماه و تا روز ۴ مارچ

شرکت مک‌دونالد اعلام کرد که شما میتوانید دوباره و به مدت یک ماه از کافی این شرکت فقط به مبلغ $۱ لذت ببرید. این قیمت شامل تمام اندازه‌های مختلف لیوان‌ها از کوچک تا بزرگ میشود. این قیمت ویژه در تمامی‌ رستورانهای این شرکت در کانادا موجود است

پس منتظر چی‌ هستید؟

 Coffee any Size $1