Search

لیست۲۰ تن‌ از قدرتمند‌ترین افراد دنیا

4/24/2017
Parsa Pages

بر حسب محاسبت و نظرسنجی مجله فربز در دنیای امروز بیشتر از ۷.۴ میلیارد انسان به روی زمین در حال زندگیست که در این بین ۲۰ نفر زن یا مرد بیشترین تاثیر در جریانات این دنیا دارند

برای کامل کردن لیست خود، فربز، قدرت صدها نامزد از عرصه‌های مختلف در دنیا را در چهارچوب ۴ بعد اندازه گیری کرده و سپس با توجه به میزان استفاده قدرت توسط آن‌ شخص بر تعداد زیادی از مردم دنیا این اشخاص را طبقه بندی نموده

View Count 5,691
Parsa Pages - Persian Business Directory
Ambleside Moving