Mirage Studio | Video | Photo | Audio

ESL Teacher, English Home Tutor, English to/from Farsi/Kurdish Interpreter/Translator, Art Teacher

Description
قوانین مهاجرتی روز به روز در حال تغییر و سخت تر شدن هستند و نقش زبان انگلیسی هم در پروسه های مهاجرت و موفیت یاشکست در مسیر مهاجرت روز به روز مهم تر میشه. بنابراین، هر چه زود تر برای یادگیری و یا نقویت زبان انگلیسی اقدام کنید.
 
 کلاس های حضوری در ونکوور
 
کلاس های آنلاین به صورت ویدئو کنفرانس با صدا و تصویر و وایت بورد و شرایط و کیفیت مشابه کلاس حضوری برای سایر شهرها و نقاط جهان
 
 
Features
Accept Cash, Debit, Credit Cards
Farsi Speaking Staff
Group Discounts Available
Match / Beat Competition Pricing
Open 7 Days
Senior Discounts Available
Student Discounts Available
Map
Address
Ratings
View Count 1,665